دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09 ذو القعدة 1439
جستجو :
 آگهی های دستی
 
 یک صدو پنجاه و ششمین جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
یک صدو پنجاه و ششمین جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
به مورخه 96/01/31 در دانشکده پزشکی، طبقه سوم، انتهای  سالن پزشکی اجتماعی - مرکز RDCC
در ساعت 8:30 تا 9:30 برگزار شد .