شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
  برچسب شده با هشتمین کنگره ایمنی
مطالب/ مقالات ارائه شده جناب آقای دکتر حسین بنازاده باغی در دو کنگره معتبر اروپایی                            
      هشتمین کنگره ایمنی شناسی اروپا (29 ژوئن - 1 جولای 2017)
و
دوازدهمین کنگره میکروب شناسی در مونیخ آلمان ( جولای 2017 )

چهارشنبه 1 شهريور 1396