شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
  برچسب شده با مقاله برترماه ژوئن
محتوا/ مقاله برتر ماه ژوئن 2017 دانشگاه ، بار دیگر از مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری انتخاب شد .                            
     
چهارشنبه 1 شهريور 1396
مطالب/ مقاله برتر ماه ژوئن 2017 دانشگاه ، بار دیگر از مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری انتخاب شد .                            
      ضمن تبریک به جناب آقای دکتر حسین بنازاده باغی و همکارانشان ، بخاطر کسب مقاله برتر ماه ژوئن 2017 ، موفقیت روز افزونشان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم .
چهارشنبه 1 شهريور 1396