جمعه 3 آذر 1396 - 05 ربيع الأول 1439
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری
  • صفحه اصلی
  • اتوماسیون
  • راه های ارتباطی
  • کتابخانه مرکزی
  • خدمات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی
  • فارسی/English
 • منوی اصلی
  • فرم ها
  • سایت های مرتبط
   • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
   • پژوهان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • مقالات برتر اعضا مرکز
   • ماه اکتبر2016
   • ماه ژوئن 2017
  • اخبار سمینار ها و کنگره هاو جشنواره ها
   • سمینار ها
   • کنگره ها
   • جشنواره ها
  • پایان نامه های مجلد مرکز
   • سال 89-86
   • سال 90
   • سال 91
   • سال 92
   • سال 93
   • سال 94
  • جلسات شورای پژوهشی
   • یک صدوچهل و هشتمین جلسه95/8/20
   • یک صدوپنجاه ودومین جلسه 95/11/14
   • یک صدو پنجاه و ششمین جلسه 96/1/31
  • برنامه استراتژیک مرکز
  • چارت سازمانی
  • افتخارات اعضای مرکز
   • مقالات برتر اعضا مرکز
    • ماه اکتبر 2016
    • ماه ژوئن 2017
   • برترین های دهمین جشنواره شهید مطهری
   • اساتیدنمونه منتخب از اعضا مرکزدر دهمین جشنواره شهید مطهری
  • اساتید
 • منوی بالای صفحه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
  • مطالب