دوشنبه 5 تير 1396 - 01 شوال 1438
جستجو :
 
 
تاریخ : چهارشنبه 28 مهر 1395     |     کد : 11

آدرس صحیح و قابل قبول برای درج در مقالات و پایان نامه ها

آدرس صحیح و قابل قبول برای درج در مقالات و پایان نامه
Infectious and Tropical Diseases Research Center,Tabriz

University of Medical Sciences, Tabriz,Iran
 
   مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز-ایران


PDF چاپ