سه شنبه 2 خرداد 1396 - 26 شعبان 1438
جستجو :
 
 
نقشه سایت
 • منوی بالای سایت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری
  • صفحه اصلی
  • اتوماسیون
  • راه های ارتباطی
  • کتابخانه مرکزی
  • خدمات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی
  • فارسی/English
 • منوی اصلی
  • سایت های مرتبط
   • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
   • پژوهان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • اخبار سمینار ها و کنگره ها
   • سمینار ها
   • کنگره ها
  • پایان نامه های مجلد مرکز
   • سال 89-86
   • سال 90
   • سال 91
   • سال 92
   • سال 93
   • سال 94
  • جلسات شورای پژوهشی
   • یک صدوچهل و هشتمین جلسه95/8/20
   • یک صدوپنجاه ودومین جلسه 95/11/14
   • یک صدو پنجاه و ششمین جلسه 96/1/31
  • فرم ها
   • پرسش نامه طرح تحقیقاتی
   • برگ رضایت آگاهانه
  • برنامه استراتژیک مرکز
  • اساتید
  • چارت سازمانی
 • منوی بالای صفحه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
  • اساتید
  • مطالب