چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
جستجو :
 مقاله برتر ماه ژوئن 2017 دانشگاه ، بار دیگر از مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری انتخاب شد .
Lancet Infect Dis. 2017 Jul;17(7):694-695.
HPV control and resistance in the Middle East and North Africa.
Baghi HB1, Aghazadeh M2.
1.Infectious and Tropical Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences
2.Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
IF= 19/864
ضمن تبریک به جناب آقای دکتر حسین بنازاده باغی و همکارانشان  ، بخاطر کسب مقاله برتر ماه ژوئن 2017 ، موفقیت روز افزونشان را از درگاه خداوند منان آرزومندیم .