شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 انتخاب آقایان دکتر حسین بنازاده و دکتر عادل اسپوتین ( اعضا مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری )
 انتخاب آقایان دکتر حسین بنازاده باغی و دکتر عادل اسپوتین ( بعنوان استاد نمونه در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز که از اعضای محترم مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری ) را مایه مباهات و افتخار دانسته و ضمن عرض تبریک این افتخار ، آرزوی توفیق روز افزون از خدای منان مسئلت داریم .